PENDRIVE 32GB - SEMINARIUM "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu" - Część IV, POMIĘDZY ŚWIATAMI - JAK PRZEJŚĆ DALEJ Powiększ do pełnego rozmiaru

PENDRIVE 32GB - SEMINARIUM "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu" - Część IV, POMIĘDZY ŚWIATAMI - JAK PRZEJŚĆ DALEJ

SEMINARIUM "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu" (ochrona i przygotowanie do nadchodzących wydarzeń); cz.IV, POMIĘDZY ŚWIATAMI - JAK PRZEJŚĆ DALEJ (fragmenty)
PENDRIVE 32GB

Nagrania wykładu z października 2022

Więcej szczegółów

SEMINARIUM "Strategia Przetrwania w Czasach Przełomu" (ochrona i przygotowanie do nadchodzących wydarzeń)
Część IV, POMIĘDZY ŚWIATAMI - JAK PRZEJŚĆ DALEJ (fragmenty)
PENDRIVE 32GB

Nagrania wykładu z października 2022
----------------------------------------------------------------


SZCZEGÓŁOWY OPIS
Kolejna, ostatnia część SEMINARIUM dla świadomych ludzi, prezentujące wiedzę na temat obecnej sytuacji globalnej, biorąc pod uwagę wszystkie płaszczyzny istnienia człowieka: CIAŁO+UMYSŁ+DUSZA.

Część IV, POMIĘDZY ŚWIATAMI - JAK PRZEJŚĆ DALEJ: jest ostatnią, końcową częścią tego cyklu. Jej zadaniem jest przygotowanie ludzkości do zbliżającego się RESETU obecnej cywilizacji, który dotknie nasz świat zarówno ze strony "systemu", czyli matriksowej rzeczywistości, jak i ze strony Sił Uniwersalnych, które prawdopodobnie doprowadzą do oczyszczenia Ziemi i transformacji świadomości i modelu życia istot człowieczych.

Tematyka spotkania:
- obecna sytuacja na świecie;
- CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ JESIENIĄ 2022;
- kilka planów sił mroku i potencjalne możliwości ich realizacji;
- jak się przygotować do ewentualnych wydarzeń;
- rozdzielenie rzeczywistości (Linia Upadku i Linia Ewolucji);
- negatywne matryce - ich działania/wpływ na nasz świat, istoty z tych poziomów, rodzaje ingerencji i cele;
- Matka Ziemia i jej Przebudzenie;
- Linie Czasu/Warstwy Wibracyjne Ziemi;
- PRZENIKANIE POMIĘDZY WARSTWAMI (zmiana świata docelowego);
- transformacja ludzkiej świadomości (upgrade z Wyższych Światów);
- przebudzenie do połączenia z Duszą i NadDuszą;
- pochodzenie różnych typów ludzi;
- formy ingerencji w ludzki genotyp (poziomy hybrydyzacji);
- jak system przygotował się do przejęcia Ziemi i ataku na rasę ludzką (rozpoznanie wroga warunkiem skutecznej obrony);
- dokąd zmierza każdy z nas indywidualnie (różne poziomy i możliwości ewolucji);
- AKTYWACJA LUDZI MOCY, w celu protekcji obszarów Ziemi i opieki nad ludźmi;
- jak nawigować świadomością (wstęp do Szkoły Ewolucji);
- czy każdy ma szansę na ewolucję?;
- rozpoznanie blokad nałożonych na osobistą ewolucję;
- kim jesteś? Dlaczego tu jesteś? Dokąd zmierzasz?
- AKTUALNY PRZEKAZ OD WYŻSZYCH ŚWIATÓW.
Poza tematami nadrzędnymi poruszymy również dużo równoległych aspektów, które wynikną w trakcie spotkania, w oparciu o pytania uczestników.
W trakcie spotkań grupowych zawsze niosę ważny Przekaz od Sił Wyższych, warto więc uczestniczyć w tym doświadczeniu świadomie, zadając w ramach tego "połączenia spirytualnego" istotne pytania.


Więcej o Seminarium: https://www.maloka.pl/strategia-przetrwania-w-czasach-prz

PREZENTACJA SEMINARIUM:
https://www.youtube.com/watch?v=GkfPu-tf6fg
https://www.youtube.com/watch?v=1phKrCvftyA
https://www.youtube.com/watch?v=k1O8ENa2PxI
https://www.youtube.com/watch?v=EXeDraZE9dk
https://www.youtube.com/watch?v=4JZaGmAwuYc


* Wykładowca: Indi Paletko, maloka.pl
* Wersja językowa: w całości po polsku
* Nośnik: Pendrive 32GB
* Data nagrań: październik 2022, Maloka Staniątki
* Kontakt z autorką: maloka.kontakt@gmail.com

Produkty powiązane