Polityka prywatności serwisu www.greenharmony.pl

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych jest Izabela Paletko HARMONICA, Staniątki 58, 32-005 Niepołomice, NIP NIP 676-117-49-75, REGON 356588233. Dane przetwarzane są zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania zakupów produktów i usług za pośrednictwem strony www.greenharmony.pl. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych dokonanie zakupów nie będzie możliwe. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

3. Wszelkie dane osobowe, które Klienta wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Klienta ze strony Sklepu www.greenharmony.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

4. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

5. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting sklepu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Portalu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności oraz firmy zajmujące się wysyłką prodktów (w tym firmy kurierskie i Poczta Polska).

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja transakcji i usług za pośrednictwem Sklepu. Dane osobowe Klientów podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Klientowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

10. Administrator na podstawie udzielonej przez klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez klienta. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług, bądź realizację zamówień na rzecz Klienta przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Klineta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

12. Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane prawem, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych, ani też nie przekazujemy ich w żaden inny sposób, jakimkolwiek nieupoważnionym podmiotom.
Przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo. W każdym momencie macie Państwo prawo skontaktować się z nami, celem zweryfikowania lub sprostowania swoich danych osobowych.

13. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) TLS 1.2  AES_128_GCM ECDHE RSA (23) - gwarantowanym certyfikatem COMODO CA limited z siedzibą 26 Office Village Exchange, Quay Trafford Road, Salford, Manchester, M5 3EQ, United Kingdom, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.  


Pliki Cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności zawieraj odrębny dokument Polityka Ochrony Prywatności Serwisu dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie Polityka Prywatności.

Sklep www.greenharmony.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów i uszkodzeń mechanicznych, dokonanych przez Klienta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Informacje ogólne

1. Operatorem Sklepu www.greenharmony.pl jest przez Izabela Paletko HARMONICA, Staniątki 58, 32-005 Niepołomice, NIP 676-117-49-75, REGON 356588233. 

2. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 - poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 - poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serveradmin Sp. z o.o.  35 – 506 Rzeszów ul. Krakowska 66 NIP: 517-036-33-88, REGON: 180997479KRS 0000698074, funkcjonującego pod adresem linuxpl.com

3. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) TLS 1.2  AES_128_GCM ECDHE RSA (23) - gwarantowanym certyfikatem COMODO CA limited z siedzibą 26 Office Village Exchange, Quay Trafford Road, Salford, Manchester, M5 3EQ, United Kingdom, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.  

4. Transakcje elektroniczne.
PayPal - wszystkie transakcje realizowane w systemie PayPal podlegają Oświadczeniu o zachowaniu poufności firmy PayPal
Informacje o zasadach zachowania poufności PayPal znajdują się w linku: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=pl_PL.
PayU - informacje o prywatności i poufności PayU znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usługi PayU: https://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2017/12/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf.
Bezpieczeństwo użytkowników PayU: https://www.payu.pl/bezpieczenstwo-uzytkownikow.

2. Informacje w formularzach

1. Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

2. Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. 

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Sklep w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu obsługi zamówienia lub kontaktu handlowego. 

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

3. Informacja o plikach cookies

1. Sklep korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 - utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 

4. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 - czas nadejścia zapytania,
 - czas wysłania odpowiedzi,
 - nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,
 - informacje o przeglądarce użytkownika,
 - informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami

a.    Internet Explorer
b.    Chrome
c.    Safari
d.    Firefox
e.    Android
f.     Safari (iOS)
g.    Blackberry

Kategorie