Sprzedaż hurtowa

  1. Dla firm, sklepów, terapeutów - oferujemy sprzedaż wybranych Towarow w cenach hurtowych.
  2. W celu otrzymania cennika hurtowego należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, podając dane swojej firmy i cel zakupów hurtowych: do dalszej odsprzedaży (sklepy), dla terapeutów (jako uzupełnienie terapii klienta, szczególnie dotyczy to orgonitów) itp. W odpowiedzi Sprzedawca wyśle aktualny cennik hurtowy.
  3. Mail kontaktowy: sklep@greenharmony.pl
  4. Minimalna kwota zamówienia hurtowego dla firm to 800 zł brutto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wystawianie faktur
 

Nie generujmy niepotrzebnych wydruków, starając się zachować minimum dbałości ekologicznej. Faktury w postaci papierowej drukujemy tylko na wyraźne życzenie Klienta. Aby otrzymać fakturę wraz z przesyłką należy zaznaczyć to w polu o nazwie "Chcę fakturę VAT", znajdującym się na formularzu zamówieniowym (Koszyku).

Jeśli Klient zażyczy sobie fakturę PO WYSŁANIU zamówienia - zostanie ona przesłany w formie elektronicznej (zgodnie z rozdziałem 4 paragraf 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27.04.2004r. wraz z późniejszymi zmianami, wystawiony rachunek/faktura jest ważny bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego).

Kategorie