Sprzedaż hurtowa

  1. Dla firm, sklepów, terapeutów - oferujemy sprzedaż wybranych Towarow w cenach hurtowych.
  2. W celu otrzymania cennika hurtowego należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, podając dane swojej firmy i cel zakupów hurtowych: do dalszej odsprzedaży (sklepy), dla terapeutów (jako uzupełnienie terapii klienta, szczególnie dotyczy to orgonitów) itp. W odpowiedzi Sprzedawca wyśle aktualny cennik hurtowy.
  3. Mail kontaktowy: sklep@greenharmony.pl
  4. Minimalna kwota zamówienia hurtowego dla firm to 800 zł brutto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wystawianie faktur 

Nie generujmy niepotrzebnych wydruków, starając się zachować minimum dbałości ekologicznej. Faktury w postaci papierowej drukujemy tylko na wyraźne życzenie Klienta. Aby otrzymać fakturę wraz z przesyłką należy zaznaczyć to w polu o nazwie "Chcę fakturę VAT", znajdującym się na formularzu zamówieniowym (Koszyku).

Jeśli Klient zażyczy sobie fakturę PO WYSŁANIU zamówienia - zostanie ona przesłana w formie elektronicznej (zgodnie z rozdziałem 4 paragraf 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27.04.2004r. wraz z późniejszymi zmianami, wystawiony rachunek/faktura jest ważny bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego). 
Faktury dla osób fizycznych wystawiane PO wysłaniu zamówienia (na życzenie Klienta), wymagają przesłania zwrotnego paragonu, który Klient otrzymał wraz z przesyłką.
Nie dotyczy to jednak firm - z dniem 01.02.2020 wprowadzony został przepis, który uniemożliwia nam wystawienie faktury dla firmy do wcześniej wystawionego paragonu, dlatego osoba dokonująca zakupu jeszcze na etapie PRZED wystawieniem paragonu fiskalnego musi zgłosić, że na dokonywany zakup chce otrzymać fakturę (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 1520).

Kategorie